Seminár jaskynnej záchrany v Mojtíne

17.04.2015 12:57

 

Seminár jaskynnej záchrannej činnosti

 V dňoch 11- 12.4.2015 sa konal v Mojtínskom krase Seminár inštruktorov jaskynnej záchrany HZS a  SSS. Z radov SSS sa akcie zúčastnili dobrovoľní jaskynný záchranári. Cvičenie bolo rozdelené na dva víkendové dni. Prvý deň prebiehalo cvičenie V Mojtíne na blízkom trenažéri, ktorý využívajú jaskyniari zo Speleo Klubu Dubnica. Jedná sa o 15m vysoký skalný previs. Tu sme mali možnosť precvičiť premiestňovanie pacienta protiváhou po šikmej dráhe, následne ho kyvadlovou metódou presunúť po skalnom previse a dostať ho na zabezpečené miesto. Po praktickom výcviku nasledovala teoretická časť, týkajúca sa neodkladného ošetrovania pacienta pri zlomeninách a otvorených poraneniach.

Ďalší deň pokračoval cvičením záchrany v Májovej priepasti. Napriek  tomu, že priepasť je pomerne jednoduchá, skladá sa z dvoch šachiet prepojených malou terasou, bolo treba zabezpečiť plynulý presun pacienta v prvej šachte troma deviátormi. Pacient zo zlomeninou putoval protiváhou na vrch druhej šachty, odkiaľ kyvadlovou metódou bol vytiahnutý ďalšou protiváhou po terase k deviátoru. Od tohto bodu pacient postupoval cez ďalšie dva až k vstupnej  niekoľko metrovej vchodovej rúre. Každé cvičenie nám vychytáva nedostatky a chyby, ktoré by mohli nastať v teréne pri ostrých záchranách. Nácvik všetkých použitých techník a možností, je veľmi dôležitý, pri zjednocovaní spôsobu záchrany medzi dobrovoľnými jaskynnými záchranármi a HZS . Výhodou týchto cvičení je možnosť spoznať sa z ľuďmi, s ktorými sa v budúcnosti môžeme stretnúť, pri ostrých záchranách. Poďakovanie za organizáciu cvičenia patrí Ivanovi Račkovi a zúčastnených členov HZS, ako aj jaskyniarskemu klubu z Dubnice, ktorý zabezpečil ubytovanie a výbornú stravu.

 

—————

Späť