Týždenné schôdze

23.12.2013 10:59

Zaviedli sme znova osvedčené týždenné stretnutia vo štvrtok každý týždeň vo Vikingu okolo 17:00-18:00 hod. Takto vieme s predstihom organizovať víkendové práce v teréne. Boli by sme radi, keby sa Vás zúčastňovalo čo najviac, pretože práce máme v teréne dosť....Zároveň sa vždy dozviete novinky z nášho klubu a informácie o plánovaných akciách.

—————

Späť