Výročná schôdza

07.01.2015 13:36
Výročná schôdza sa bude konať 6.februára 2015 o 16:30 vo Vikingu. Účasť nutná.Doneste si prosim písomnosti a materiály o svojich aktivitách.

—————

Späť