V sobotu 26. októbra sa uskutočnilo pri príležitosti 65. výročia založenia klubu, stretnutie jaskyniarov speleoklubu Rožňava a priateľov v bare Viking. Akcie sa zúčastnili členovia klubu,  zástupcovia spriatelených klubov a hostia z Maďarska. Vzácnym hosťom  bol bývalý vedúci nášho klubu p. ing Faško, Grűber Péter – riaditeľ Správy aggteleckého jaskynného systému, p. Gustáv Stibrányi. Pri výbornej atmosfére sme si pripomenuli historické začiatky klubu, významné objavy a množstvo odvedenej práce. Účastníci mali možnosť vidieť  množstvo prezentovaných fotografií členov skupiny a zo zbierok baníckeho múzea v Rožňave.