Gulašfest

 

Už piaty krát sa členovia Speleoklubu Rožňava zúčastnili  akcie „Guľáš fest“ v Spišskom salaši. Desiaty ročník tohto krásneho podujatia zbližujúceho ľudí s chuťou jesť, piť  a baviť sa, zostal verný svojej tradícii výnimočného dňa plného dobrého jedla a vynikajúcej nálady.

Medzi dvadsiatimitroma kolektívmi mal náš Speleoklub s číslom štyri pevnú pozíciu „starých harcovníkov“. To, že sme boli pripravení naozaj na všetko dokazuje aj fotografia vpravo. Dôslední členovia nezabudli ani na také detaily ako úpravu pracovného priestoru, kvetinovú výzdobu či dobrú náladu. Samozrejmosťou každého výnimočného guľáša sú jedinečné ingrediencie, ktoré sú samozrejme tajomstvom každého správneho kuchára. K tým našim patrila voda z Gombaseckej jaskyne, ktorá dodala guľášu nezameniteľnú chuť. Ďalšie ingrediencie, na ktoré boli zvedaví aj členovia ostatných súťažiacich tímov, však zostanú tajomstvom hlavného kuchára Berciho.  S aktivitou a chuťou sme sa pustili okrem prípravy guľášu aj do súťaže o najlepšieho pomocníka. Napriek plnému nasadeniu však výkon nad 15 sekúnd na víťazstvo nestačil . Ani skvelá príprava a naše odhodlanie nestačili na zopakovanie úspechu z predchádzajúceho ročníka, kedy Guľáš speleoklubu získal prvé miesto, vtedy aj vďaka húževnatému zapojeniu milovníka guľášu a podobných dobrôt Ing. Bolačekovi. To, však rovnako ako dážď, nedokázalo pokaziť našu náladu, ktorá bola základom tejto milej akcie.

Za vrelé privítanie a krásnu atmosféru by sme sa týmto chceli poďakovať  pánovi majiteľovi Ing. Štrublíkovi, ako aj celému kolektívu salaša. Rovnako ako oni, aj my sa pripájame k  želaniu v skoré uzdravenie Ing. Bolačeka, a viere že sa budúcehoročníka znovu zúčastní – a teda, že to s jeho pomocou znovu vyhráme!