Súpis krasových javov Silickej planiny

Zoznam vytvorený Mikulášom Erdošom.

Severná časť:

SR SP1 - Vápenná Tufová jaskyňa (Pod lipou)

SR SP2 - Vápenná dolná jaskyňa

SR SP3 - Vápenná horná jaskyňa

SR SP4 - Vápenná jaskyňa

SR SP5 - Líščie diery

SR SP6 - Priepasť u troch hrobov

SR SP7 - Jazvečia nora (Borsukova, pri červenej škôlke)

SR SP8 - Studňa Žeden

SR SP9 - Ponor Žeden

SR SP10 - Studňa a ponory Rakaťa

SR SP11 - Besná diera I

SR SP12 - Besná diera II

SR SP13 - Múrikova jaskyňa

SR SP14 - Priepasť LT81

SR SP15 - Silická kvapľová jaskyňa

SR SP16 - Nová Bikfa

SR SP17 - Nory pri škôlke

SR SP18 - Priepasť Veľká žomboj (Veľká Železná priepasť)

SR SP19 - Priepasť Malá Žomboj (Malá Železná priepasť)

SR SP20 - Priepasť Malá Bikfa (Malá Buková priepasť)

SR SP21 - Priepasť Veľká bikfa (Veľká Buková priepasť)

SR SP22 - Priepasť pri zelenej značke

SR SP23 - Krásnohorská jaskyňa

SR SP24 - Štefanova jaskyňa

SR SP25 - Žabia priepasť

SR SP26 - Priepasť pri Borovici

SR SP27 - Priepasť nad Jovickým závozom

SR SP28 - Priepasť Veľký malinčiak (Málnáš)

SR SP29 - Priepasť Malý Malinčiak

SR SP30 - Priepasť Katka (Klamná priepasť)

SR SP31 - Priepasť Číslo 5 (5 SSS 3B)

SR SP32 - Mačacia diera

SR SP33 - Machová priepasťovitá jaskyňa

SR SP34 - Zasypaná priepasť

SR SP35 - Štvorvchodová priepasť

SR SP36 - Bačová priepasť

SR SP37 - Peňažnica u Tisztabiku (Nad Bačovou)

SR SP38 - Nájdená jaskyňka pri Szakadáku

SR SP39 - Tmavá diera (Szakadák)

SR SP40 - Priepasť Čikóš (Furjánszog)

SR SP41 - Snežná priepasť

SR SP42 - Brzotínska vyvieračka (Hradná,  Várforrás)

SR SP43 - Vyvieračka pod Veľkým Kameňom

SR SP44 - Pstružia vyvieračka (Pisztráng forrás)

SR SP45 - Pstružia jaskyňa

SR SP46 - Biela Vyvieračka

SR SP47 - Závozná priepasť I

SR SP48 - Závozná priepasť II

SR SP49 - Medvedia priepasťovitá jaskyňa

SR SP50 - Priepasť Brázda (Barazdalás)

SR SP51 - Malá priepasť pri Brázde

SR SP52 - Szalayova priepasť

SR SP53 - Zvonivá priepasť (Silická)

SR SP54 - Jašteričie jazero

SR SP55 - Cigánsky ponor (Pri napájadle)

SR SP56 - Veľký ponor (Pracovisko 1983)

SR SP57 - Suchá jaskyňa

SR SP58 - Majkova jaskyňa

SR SP59 - Vápencová priepasť (Galejnícka)

SR SP60 - Vápencová priepasť pri Majkovej (Na hranici)

SR SP61 - Zbojnícka jaskyňa (v Sokolej skale)

SR SP62 - Sokolia vyvieračka

SR SP63 - Nora pri Sokolej skale

SR SP64 - Drieňová priepasť

SR SP65 - Dvojitá pri závorách (Tri Brezy)

SR SP66 - Priepasť vo veľkej záhrade (Majkova)

SR SP67 - Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera

SR SP68 - Berciho diera

SR SP70 - Attilova priepasť

SR SP71 - Ponor pri zemiačisku (Krumpliš)

SR SP76 - Hradná jaskyňa (Mníchova jaskyňa)