Jaskyniarska skupina SPELEO Rožňava je nezávislá dobrovoľná, nepolitická spoločenská organizácia združujúca individuálnych a kolektívnych členov, záujemcov o kras a krasológiu. Poslaním skupiny je:
- poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať, chrániť krasové javy, rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vychovávať ďalších záujemcov o krasológiu,
- usporadúvať súťaže, výmenu skúseností, prednášky, výstavy, poskytovať dohodnuté služby. Pomáhať v kritických situáciách na vyzvanie HZS,
- spolupracovať s inými speleogickými organizáciami doma i v zahraničí, spolupracovať s ďalšími odbornými organizáciami /zvlášť s NP Slovenský kras/, zúčastňovať sa medzinárodných podujatí.


Novinky

18.11.2020 18:16

Berci

Dnes nás navždy opustil predseda našej skupiny Bartolomej Šturmann po dlhej a ťažkej chorobe. Odišiel veľmi mladý, plný plánov. Bol to výnimčný človek, ktorý svoj život zasvätil jaskyniarstvu. Našej skupine sa venoval celým srdcom, bola jeho vášňou a pýchou. Bol skvelý organizátor jaskyniarskych...

—————

17.01.2020 19:46

Expedícia Montenegro 2019

Na poslednej výprave sa zúčastnilo 9 členov nášho klubu. Výprava do oblasti Njegushi-Lovćen v  Čiernej hore nezačala šťastne. Potápačská akcia naplánovaná do tretieho sifónu v  jaskyni Duboki Do zlyhala ešte doma, pretože dvaja členovia štvorčlenného potápačského tímu zrušili svoju...

—————

05.03.2019 10:28

Miroslav Hujdič nás navždy opustil

Miroslav Hujdič (1950) – (2019) V roku 1967 sa do sekcie (do rožňavskej skupiny) prihlásili mladí jaskyniari, združení, okolo Vendelína Kindernaya a Miroslava Hujdiča. Ich jaskyniarske začiatky siahali do obdobia, keď boli ešte žiakmi základnej školy. V roku 1969 táto partia mladých...

—————

19.02.2019 20:58

Lešták Ladislav

V sobotu 16.2.2019 nás navždy opustil náš dlhoročný člen Ladislav Lešták. Posledná rozlúčka bude 20.2.2019 o 14:00 v Rakovnici.

—————

—————počítadlo.abz.cz