Jaskyniarska skupina SPELEO Rožňava je nezávislá dobrovoľná, nepolitická spoločenská organizácia združujúca individuálnych a kolektívnych členov, záujemcov o kras a krasológiu. Poslaním skupiny je:
- poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať, chrániť krasové javy, rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vychovávať ďalších záujemcov o krasológiu,
- usporadúvať súťaže, výmenu skúseností, prednášky, výstavy, poskytovať dohodnuté služby. Pomáhať v kritických situáciách na vyzvanie HZS,
- spolupracovať s inými speleogickými organizáciami doma i v zahraničí, spolupracovať s ďalšími odbornými organizáciami /zvlášť s NP Slovenský kras/, zúčastňovať sa medzinárodných podujatí.


Novinky

13.02.2023 19:56

Zemetrasenie v Turecku

S ťažkým srdcom už niekoľko dní sledujeme správy zo zemetrasením zničeného Turecka. Na záchrane sa podieľa množstvo profesionálnych a dobrovoľných záchranárskych tímov, z toho jeden člen SpeleoRožňava a členovia Maďarskej jaskynnej záchrannej služby. Dúfame, že ich úsilie dosiahne čo najväčší...

—————

22.01.2023 20:22

Zhrnutie roku 2022

Jaskyniarska skupina Speleo  Rožňava sa v roku 2022 sústredila na prekopávanie prítokového sifónu v Gombaseckej jaskyni a prieskum komínov. Členovia skupiny pracovali na rôznych lokalitách Silickej planiny, Plešiveckej planiny a Hornom vrchu.  Organizovali sme...

—————

29.05.2022 18:31

Rožňavský Speleo tábor

V dňoch 2-6. júna sa uskutoční 3 ročník Rožňavského Speleo tábora. Tento rok sa zameriavame na lokality Silickej planiny a Horného vrchu. Náplňou tábora je hlavne otváranie nových lokalít, prolongačné práce a pomoc pre potápačov pri ich činnosti v jaskyni. Ubytovanie je v chate Buzgo a v stanoch....

—————

18.11.2020 18:16

Berci

Dnes nás navždy opustil predseda našej skupiny Bartolomej Šturmann po dlhej a ťažkej chorobe. Odišiel veľmi mladý, plný plánov. Bol to výnimčný človek, ktorý svoj život zasvätil jaskyniarstvu. Našej skupine sa venoval celým srdcom, bola jeho vášňou a pýchou. Bol skvelý organizátor jaskyniarskych...

—————

—————počítadlo.abz.cz