Plán činnosti

Práca na kompletizácii  súpisu krasových javov Silickej planiny, označenie štítkami a zameranie dosiaľ nezameraných jaskýň a priepastí. Kopacie práce na objektoch Ponor pri Zemiačisku, Vyvieračka v Slavci a vo Vidovej, Gombasecká jaskyňa a ostatných perspektívnych miestach.