Plán činnosti

Práca na kompletizácii  súpisu krasových javov Silickej planiny, označenie štítkami a zameranie dosiaľ nezameraných jaskýň a priepastí. Kopacie práce na objektoch Horárovej jamy, Lavičky, Bočného Malinčiaku a ostatných perspektívnych miestach.