Bartolomej Šturmann

Zoltána Fábryho 11, 048 01 Rožňava

0905/155 277     

           058/734 5206 

bercis65@gmail.com  
Mikuláš Repaszký Jovická 21,04801 Rožňava

        0905756833      

 mikulas.repaszky@gmail.com   
Peter  Szeleš Krásnohorská Dlhá Lúka 166 , 049 45             0904/425969 
            0911/171477
peter.szeles.rv@gmail.com  

Bankové spojenie 99625536/0900