2%

 

Vážený priatelia

Dovoľte ,aby sme sa na vás obrátili o láskavosť na poukázanie 2% z vašich dani na podporu činnosti jaskyniarskej skupiny     SPELEO ROŽŇAVA .

Na stránke nájdete aj predvyplnené tlačivo .

 

 

V Y H L Á S E N I E  o  poukázaní  sumy do výšky  2%  zaplatenej  dane  z  príjmov  fyzickej  osoby  tlačivo          Vyhlásenie