70. výročie založenia našej skupiny

23.10.2018 20:33

V sobotu sme si pripomenuli 70 rokov existencie našej skupiny na radnici v Rožňave. Stovku zúčastnených hostí sme slovom a obrazom preniesli do histórie skupiny od jej vzniku až po súčasnosť. Od prvého objavu v Marciho diere, cez objavy Gombaseckej, Krasnohorskej, Hrušovskej a iných jaskýň spravili Rožňavskí jaskyniari obrovský kus práce. Vďaka nim, dnes môžu ludia vidieť významné sprístupnené jaskyne, ktoré sú zapísané do svetového dedičstva UNESCO. Počas oficiálnej časti programu p. RNDr. Zuskin Ján, riaditeľ Správy Slovenských Jaskýň odovzdal zlaté plakety PhMr. Štefanovi Rodovi in memoriam, Jánovi Drenkovi, Gabrielovi Slivkovi, za významnú speleologickú činnosť a za dlhodobý prínos v oblasti jaskyniarstva. Náležite bola ocenená spolupráca so SSJ, Hasičským zborom v Rožňave, národným parkom Slovenský Kras, políciou, Okresným úradom, HZS, BMSZ, Aggteleckým národným parkom a MKBT.

—————

Späť