Cena mesta

13.10.2012 11:05

 

Odovzdávanie najvyšších mestských ocenení

                      15. september 2012

 

Oslavy Dní mesta Rožňava 2012 vyvrcholili v sobotu

15.septembra 2012 odovzdávaním najvyšších mestských

ocenení – CENA MESTA, CENA PRIMÁTORA.

Cena Mesta bola udelená aj vedúcemu „Jaskyniarskej skupiny

SPELEO ROŽŇAVA“ ing.Ondrejovi Bolačekovi, za dlhoročnú

aktívnu činnosť v Gemerskom baníckom spolku „Bratstvo“

v Rožňave, za prípravu a zabezpečenie 4. Stretnutia banských

miest a obcí Slovenska v Rožňave a za záchranu životov pri jeho

práci v jaskyniarskej záchrannej službe.

 

Gratulujeme!

 

 

 

 

 

Za SPELEO Rožňava

Berci Šturmann

 

—————

Späť