Koncoročná schôdza

26.01.2013 19:34

Koncoročná schôdza sa konala 25.1.2013 v Rožňave. Hlavnými bodmi schôdze boli hlasovania o nájme jaskyniarskej chaty, rozšírení  vedenia skupiny na päť členov  a príjme nového člena do Speleo klubu Rožňava. Hlasovaním o prenájme chatky sa predlžuje zmluva z minulého roka medzi predsedom Ondrej Bolačekom a klubom. Nový člen klubu bol odhlasovaný na pozíciu čakateľa a o jeho ďalšom pôsobení sa rozhodne na budúcoročnej schôdzi. Hlasovanie o rozšírení vedenia skupiny z troch na päť členov dopadlo neúspešne. Predseda klubu informoval o finančnej bilancii klubu, povolení na výskum pre rok 2013 , postupoch a možnostiach na pracoviskách v Gombaseckej jaskyni, v Zádieli, pri Malinčiaku,noveho objavu, ktorý sme nazvali Horárovou jamou a zhrnul výsledky práce za minulý rok. V diskusii odzneli pripomienky ohľadne prenájmu chatky, ktoré sa otvorene prediskutovali, ďalej ohľadne klubového znaku a písaniu technických denníkov. Na schôdzi sa zúčastnil a predniesol prejav aj p.primátor P.Burdiga.

—————

Späť