Memoriál Petra Herényiho

09.05.2016 14:05

Naša skupina organizuje 27. augusta jaskyniarske preteky v Silickej Ladnici, v Slovenskom krase. 

Základné pravidlá :

1. Vek min. 18 rokov

2.Kompletná speleo-alpinistická výstroj (lezecká,pracovná...v prípade že bude dodržaný bod č.4)

...

3.Prilba počas celej trasy riadne upevnená na hlave.

4.Dodržíavanie zásad bezpečnosti pri SRT :
(nikdy nevysieť iba v jednom blokante,na medzi kotveniach priisťovať slučkou a karabinou,...)

5. Časomiera sa spúšťa zdvihnutím nohy zo zeme, zastavuje sa pri prvom kontakte zo zemou.

6.Dodržiavanie pravidiel sledujú min. 2 rozhodcovia

7.NEDODRŽANIE ZÁSAD BEZPEČNOSTI - DISKVALIFIKÁCIA

 

 

—————

Späť