Nový predseda klubu

21.02.2014 19:58

Na mimoriadnej členskej  schôdzi dňa 14.2.2014 bol zvolený nový výbor klubu. Predseda Bartolomej Šturmann, podpredseda Mikuláš Repaszký a člen výboru Peter Szeleš.

—————

Späť