Udeľovanie cien Košického samosprávneho kraja

12.10.2013 12:19

Verejné ocenenie udeľuje Zastupiteľstvo KSK raz ročne piatim osobnostiam a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, významné činy alebo úspešné výsledky v rôznych oblastiach. Našej skupine bola udelená plaketa predsedu KSK Zdenka Trebulu, za dlhoročnú prácu v oblasti speleoterapie, za historicky významné objavy,  za záchranárske akcie, ako aj za reprezentovanie Slovenska v záchranárskom cvičení Hunex v Maďarsku. Predseda VÚC vyzdvihol v príhovore úsilie a prácu ocenených. "Vytvárate hodnoty, ktoré sa nedajú zaplatiť, vo svojej práci uplatňujete nadšenie, odhodlanie, záujem, inšpirujete ľudí okolo seba, spájate jednotlivcov vo vašich kolektívoch, otvárate okná do neznámych svetov, oprašujete zabudnuté, prekonávate rekordy. Dávate príklad ľudskosti, osobnej statočnosti, zanietenosti, pracovitosti," povedal Trebuľa. Prijaté ocenenia náš zaväzujú ešte viac sa zapájať do práce pri objavovaní a ochrane jaskýň v našom kraji.

—————

Späť