Cvičenie speleozáchranárov v Aggteleku

02.06.2013 21:34

Každoročná záchranárska akcia zameraná na nácvik záchranárskej techniky organizovaná maďarskými speleozáchranármi sa v tomto roku uskutočnila v novom termíne. Posun na neskorší dátum mal zabezpečiť priaznivešie počasie. Zámer bol vynikajúci nebyť tohoročného upršaného a chladného počasia. Napriek tomu však akcia dopadla na výbornú vďaka tomu, že jaskyniari sú ľudia zvyknutí na chlad a vlhkosť.

Nosným dňom akcie bola sobota, počas ktorej sa zúčastnení speleozáchranári rozdelili do skupín s cieľom precvičiť si zabezpečenie záchrany poranenej osoby v podzemí (Békebarlang). Členovia Speleoklubu Rožňava sa tejto akcie zúčastnili ako pozorovatelia. Oficiálnou bodkou za sobotňajším dňom bolo vyhodnotenie akcie a odovzdanie čestného členstva v našom klube Petrovi Adamkovi a Petrovi Gruberovi v priestoroch Aggtelegskej jaskyne.

Víkendová akcia bola obohatená aj prehliadkou jaskyne a bane Esztromos.

V mene zúčastnených členov Speleo Rožňava by sme týmto chceli poďakovať organizátorom za pozvanie a priateľskú atmosféru počas celého víkendu.

Fixovanie zranenej osoby.

Prenášanie zranenej osoby na nosítkach.

Béke barlang

Flaša a štamperlíky

 

Odovzdávanie čestného členstva

Speleo Rožňava a naši noví čestní členovia

Večerná zábava

 

Pred vstupom do bane

V bani

—————

Späť