Veľká skala

26.07.2015 10:02

V sobotu sme pokračovali v práci na Veľkej skale. Vykopávali sme prístupovú šikmú cestu k výveru.

Samotný výver

Ťaženie skál z výveru

Výkop prístupovej cesty

—————

Späť