Speleomíting

12.04.2013 11:53

Vedenie klubu sa zúčastnilo na speleomítingu 2013 vo Svite. Medzi prerokovanými bodmi bolo aj hlasovanie o založení nových jaskyniarskych skupín. Nová skupina Tomáša Fussgangera bola odhlasovaná 17 hlasmi, 12 hlasujúci sa zdržali a jeden bol proti. Tomáš  naďalej ostáva hosťujúcim členom Cassovie a Speleo Rožňava. Aktivity jeho skupiny v Slovenskom Krase sú dohodnuté s predsedom nášho klubu ako aj ostatných klubov, pôsobiacich v Krase. V SSS nám pribudli dve speleopotápčské skupiny, na  ktorých pomoc sa môžeme v budúcnosti spoľahnúť. Na rokovanie sa dostala aj téma prehodnotenia speleozáchranárov zo strany vedenia SSS s cieľom zefektívnenia ich pôsobenia. Zúčastnení členovia klubov ďalej poverili vedenie SSS vyjadriť nespokojnosť so súčastne platnými zákonmi a žiadať nápravu na ministerstve životného prostredia.

—————

Späť