Zhrnutie roku 2022

22.01.2023 20:22

Jaskyniarska skupina Speleo  Rožňava sa v roku 2022 sústredila na prekopávanie prítokového sifónu v Gombaseckej jaskyni a prieskum komínov. Členovia skupiny pracovali na rôznych lokalitách Silickej planiny, Plešiveckej planiny a Hornom vrchu.  Organizovali sme každoročný letný speleo tábor, kde sa opäť zišli jaskyniari aj s rodinami a vykonali kus práce v krase. Na Hornom vrchu sme pracovali na nových lokalitách. Akcie boli zdokumentované a boli vyhotovené aj technické denníky. Aktivity v zahraničí priniesli nové objavy v Čiernej Hore, ako Malá papuča, Veľká papuča, kde plánujeme pokračovať v prieskume. Absolvovali sme niekoľko ďalších expedícií v Slovinsku, Rumunsku, Španielsku a Chorvátsku. V Maďarsku sme pracovali  v najhlbšej jaskyni Bányász pri prekonávaní koncového sifónu.  Zúčastnili sme sa na záchranných cvičeniach HZS  na Slovensku, ako aj cvičení BMSZ v Maďarsku, ECRA mítingu v Čechách. Naši členovia boli členmi tímu, pri niekoľkodňovej záchrannej akcii v Maďarskom  Aggteleckom krase. Prieskum plánovaný na rok 2022 sme ku koncu roka ukončili. Výsledky a ďalšie možnosti prieskumu na jednotlivých lokalitách prehodnotíme na výročnej schôdzi klubu.

Záchranná akcia Aggtelek.

—————

Späť