Jaskyniarska skupina SPELEO Rožňava je nezávislá dobrovoľná, nepolitická spoločenská organizácia združujúca individuálnych a kolektívnych členov, záujemcov o kras a krasológiu. Poslaním skupiny je:
- poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať, chrániť krasové javy, rôznymi formami ich približovať verejnosti, získavať a vychovávať ďalších záujemcov o krasológiu,
- usporadúvať súťaže, výmenu skúseností, prednášky, výstavy, poskytovať dohodnuté služby. Pomáhať v kritických situáciách na vyzvanie HZS,
- spolupracovať s inými speleogickými organizáciami doma i v zahraničí, spolupracovať s ďalšími odbornými organizáciami /zvlášť s NP Slovenský kras/, zúčastňovať sa medzinárodných podujatí.


Novinky

14.08.2012 13:06

53 Jaskyniarsky týždeň Zakopané

  53. jaskyniarsky týždeň Členovia Speleoklubu Rožňava sa v dňoch 1.-5.7.2012 zúčastnili v poradí už 53. jaskyniarskeho týždňa, ktorý bol  situovaný v oblasti Poľských Tatier neďaleko mesta Zakopane. 53 ročník sa môže pochváliť vysokou účasťou jaskyniarov nielen zo...

—————

15.06.2012 10:44

Guláš fest

  Už piaty krát sa členovia Speleoklubu Rožňava zúčastnili  akcie „Guľáš fest“ v Spišskom salaši. Desiaty ročník tohto krásneho podujatia zbližujúceho ľudí s chuťou jesť, piť  a baviť sa, zostal verný svojej tradícii výnimočného dňa plného dobrého jedla...

—————

16.04.2012 15:59

Lamprechtshofen 14-18.02.2012

Fotky v sekcií fotogaléria .

—————

—————počítadlo.abz.cz