Mapovací kurz

 

Mapa jaskyne či priepasti predstavuje pre speleológa základnú pomôcku, ktorá mu približuje jej jednotlivé geografické charakteristiky. Pri procese mapovania je možné využiť rôzne metódy, pomôcky či postupy. Čím presnejšie sa však pri samotnom postupe mapovania postupuje, tým reálnejšiu mapu či už jaskyne alebo priepasti dosiahneme. Významnou zložkou ovplyvňujúcou presnosť merania je aj schopnosť samotných meračov pracovať tak, aby sa v procese merania vyskytoval minimálny počet systematických a hrubých chýb. Vzhľadom na podmienky (chlad, vlhkosť, blato, zníženú viditeľnosť, obmedzený pracovný priestor a pod.) v ktorých sa merania realizujú sa dá výskyt práve hrubých chýb predpokladať. Teda dôraz na presnosť a detail sú nevyhnutné pre dosiahnutie správnych výsledkov.

Samotné meranie je už v súčasnosti možné realizovať aj prostredníctvom moderných prístrojov, ktoré zjednodušujú a urýchľujú celý proces. Pochopenie základných postupov a metód využívaných už niekoľko desiatok rokov je však nevyhnutným základom, na ktorom je možné stavať.

Za krásnym pocitom keď jaskyniar vstúpi do podzemia sa skrýva viac ako len potreba prekonať pocit strachu z výšky, úzkych a uzavretých priestorov alebo nechuť sa trochu ušpiniť. K správnemu správaniu sa v podzemných priestoroch je nevyhnutné obsiahnuť široké spektrum vedomostí vrátanie mapovania, fyzickej a psychickej odolnosti a samozrejme aj pozitívneho vzťahu k prírode.

Mapovací kurz, ktorý sa uskutočnil 1.-3.02.2013 pod vedením doc. RNDr. Zdenka Hochmutha, CSc.,(ktorému by sme sa týmto chceli poďakovať) bol príležitosťou efektívneho osvojenia si základov mapovania podzemných priestorov. Kombinácia teórie a praktického mapovania v krásnom prostredí (dedinka Šumiac) priniesla aj viac ako len samotné osvojenie si základov mapovania. Počas dvoch dní praktického merania sa podarilo zmapovať Márnikovu jaskyňu.