Najhlbšie jaskyne Slovenska

 

1 Systém Hipmanovych jaskýň   Demänovské vrchy 495
2 Mesačný tieň   Vysoké Tatry 451
3 Javorinka   Vysoké Tatry 410
4 Skalistý potok   Jasovská planina 373
5 Jaskyna Mŕtvych netopierov   Dumbier 324
6 Javorová priepasť   Demänovské vrchy 313
7 Jaskyňa v Záskočí   Demänovské vrchy 284
8 Čiernohorský jaskynný sys.   Vysoké Tatry 232
9 Kunia priepasť   Jasovská planina 203
10 Tristárska priepasť   Belianske Tatry 201
11 Demänovský jaskynný sys.   Demänovské vrchy 201
12 Stratenská j. – Psie diery   Slovenský raj 194
13 Havran   Demänovské vrchy 187
14 Čertova diera   Horný vrch 186
15 Nová Kresanica   Cervené vrchy 183
16 Brázda   Silická planina 181
17 Bystriansky závrt   Bystrianske podhorie 174
18 Belianska jaskyňa   Belianske Tatry 168
19 Zadný úplaz   Cervené vrchy 165
20 Jaskyňa Zlomísk   Demänovské vrchy 147
21 Bobačka   Muránska planina 142
22 Malá Žomboj   Silická planina 141
23 Veľká Bikfa   Silická planina 140
24 Jaskyňa slnečného lúča   Demänovské vrchy 138
25 Ponorná priepasť   Silická planina 135
26 Čertov dych   Horný vrch 130
27 Jaskyňa studeného vetra   Dumbier 129
28 Ľadová priepasť   Demänovské vrchy 125
29 Diviačia priepasť   Plešivecká planina 123
30 Nová éra   Belianske Tatry 121
31 Veterná priepasť   Horný vrch 120
32 Bezodná priepasť   Osobitá 120
33 Natrhnutá priepasť   Dolný vrch 112
34 Dobšinská ľadová j.   Slovenský raj 112
35 Štefanová jaskyňa   Demänovské vrchy 111
36 Silická ľadnica   Silická planina 110
37 Okno   Demänovské vrchy 110
38 Hlinoš   Dolný vrch 110
39 Čachtická jaskyňa   Nedze 110
40 Attilova priepasť   Silická planina 108
41 Mojtínska priepastná j.   Strážov 107
42 Priepasť v Okolíku   Osobitá 106
43 Zvonica   Plešivecká planina 101
44 Obrovská priepasť   Dolný vrch 100
45 Bystrianska jaskyňa   Bystrianske podhorie 99
46 M2 - Nová Michňová   Muránska planina 98
47 Kosienky   Demänovské vrchy 97
48 Jaskyňa pod Úplazom   Vysoké Tatry 97
49 Stará garda   Homolské Karpaty 96
50 Priepasť na Sivom vrchu   Sivý vrch 93