Práce v Gombaseckej jaskyni

V neprístupnej časti jaskyne sme spravili dôkladný prieskum komínov.Pre prácu sme použili 5m dlhý rebrík. Najvyššie položený komín, ktorý bol hlavným cieľom, sme nedosiahli. Jeho poloha je na konci Kaňonu,  v ostrej zákrute riečiska v smere toku rieky. V tomto mieste je veľký sintrový nátek nazývaný Medúza. Komín sa nachádza ešte 16m nad ním. Asi 7 m pod otvorom komína sme našli v blate vytlačené písmená BT 1952.VIII.15. Na úrovni medúzy sa nachádza stará chodba vrchnej starej úrovne jaskyne. Chodbu sme zamerali na 25m, na konci sme prekopali asi 1m dlhú plazivku, ktorá sa neprielezne rozdeľuje do dvoch protiľahlých strán. Ďalej sme preskúmali pozdĺžnu terasu, ktorá sa nachádza len niekoľko metrov proti riečisku nad popadanými skalnými blokmi v pravo vo výške asi 15m. Proti prúdu rieky sme preskúmali ešte dve vyššie položené nádejné miesta, ale bez výsledku. Ďalší komín , ktorý sme sa rozhodli preskúmať, je na ľavej strane riečiska v priečnej pukline. Na skoro kolmej stene sme sa rebríkom dostali do výšky asi 6m, odtiaľ sme na ďalší postup použili  3 kotvy.Vo výške asi 12-15m sa nachádza šikmá plošina, ktorá vedie do otvoru v priemere asi  0,4x0,8m . Pre nedostatok času sme nedosiahli ani plošinu. Ďalšiu akciu sme zamerali na dokončenie prístupovej cesty k záhadnému oknu, čo sa nám podarilo po osadení dvoch ďalších kotiev. Volným lezením sme nakoniec dosiahli okno. Načmáraná mapka nových priestorov za oknom tu...

Prvý krát vkročili  (vplazili sa) :))

Pod Balageho komínom

Prekonanie Mikiho úžiny

Práce v mramorovej studni

Pokus o zdolanie najvyššieho komína