Súgó Barlang

Členovia nášho klubu sa v dňoch 14-18.8.2013 zúčastnili výpravy do Rumunska k spriatelenému klubu, Speo Sugo. Náplňou výpravy  boli okrem upevňovania vzťahov, aj rôzne spoznávacie akcie v okolí. Mali sme možnosť preskúmať jaskyňu Súgó, ktorá je klenotom v tomto okolí. Jej umiestnenie v nekrasových horách je naozaj zvláštnosťou. V jaskyni je niekoľko druhov výzdoby, ako kryštály a aragonit. Dĺžka jaskyne je 1021m a hlavný vchod je v nadmorskej výške 1060m. Mali sme možnosť prezrieť si Lacu Rosu (Krvavé jazero) ktoré sa vytvorilo rozmerným zosuvom z vysokých hôr. Zvláštnosťou tohto jazera sú zasintrované pne stromov, ktoré sa ešte stále vynímajú nad hladinou. Ďalej sme mali možnosť preskúmať dve puklinové priepaste 80m a 25m hlboké.

 

Pred jaskyňou SúGó

 

Spestrením pobytu bol kaňoning, v žľaboch horskej rieky, kde sme si mohli zaplávať aj zlaňovať vodopády, v prekrásnom prostredí vysokých hôr. Našim jaskyniarskym kolegom z Rumunska patrí obrovská vďaka za perfektný priebeh celej akcie a za neuveriteľnú pohostinnosť. Už teraz sa tešíme na ich návštevu u nás, aby sme im mohli ukázať tie najkrajšie perly nášho krasu a odvďačili sa za dobrosrdečnosť obrovskú ochotu, nám vyjsť v ústrety.

Pri kaňoningu

Spoločná fotka pred chatkou, kde sme boli ubytovaní

Kryštály a aragonit

 

Vstup do priepaste

Dno priepaste Péter Bácsi Zsomboly

V ľadovej vode